Soda có công thức hóa học NaHCO3, là hóa chất dùng để nâng pH của nước hồ bơi, là chất dạng bột mịn, trắng, dễ hút ẩm nhưng tan ít trong nước, khi có sự hiện diện của ion H+ thì khí CO2 sẽ được tạo ra. Được sử dụng để nâng pH của nước hồ bơi, trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm.

Comments

Who Upvoted this Story